1. TwoScript is niet aansprakelijk voor:
  • Eventuele schade veroorzaakt door materiaal dat door de klant is aangeleverd.
  • Eventuele schade bij een data lek. (tenzij TwoScript is afgeweken van de in de offerte beschreven beveiliging.)
  • Eventuele schade waar door factoren waar TwoScript geen invloed op heeft zoals stroomstoringen, marca, waterschade, etc.
  • Financiële schade als gevolg van een van bovenstaande punten.
 2. TwoScript is eigenaar van het in de offerte geproduceerde producto tot de offerte volledig betaald is.
 3. Applicaties gebouwd door TwoScript dienen niet doorverkocht te worden aan of door andere partijen.
 4. TwoScript heeft te alle tijden het recht om gemaakt werk te gebruiken voor promoties op de officiële sitio web van TwoScript en sociale media kanalen. Hierbij zullen geen privacidad gegevens gedeeld worden.
 5. TwoScript heeft te alle tijden het recht om gemaakt werk te gebruiken voor andere projecten.
 6. TwoScript heeft te alle tijden het recht om onderaan elke gemaakte pagina een backlink naar twoscript.nl te plaatsen.
 7. Zodra een offerte wordt aangenomen door de klant dient er 30% binnen 14 dagen van de acceptatie betaald te worden. De overige 70% dient binnen 14 dagen na de oplevering betaald te worden.
 8. TwoScript is in geen enkele situatie voor meer dan € 2.500,- aansprakelijk. En nooit meer dan het op de offerte vastgestelde bedrag.
 9. TwoScript heeft te alle tijden het recht om werk uit te besteden aan derde partijen.
 10. Onder deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.